Bi nam châm Buckyballs

  • Số lượng :216 viên.
  • Màu sắc: Bạc, Vàng, Hồng, Tím, Xanh, … (đầy đủ màu sắc)
  • Kích thước: 5mm
  • Bao bì: Bao bì tiêu chuẩn của Buckyballs (hộp đựng kim loại)