Bi sắt 8mm

  • Đường kính :  8mm
  • Tải trọng nén :  2253kg
  • Độ thấm nhiệt luyện : 1.10 mm