Bi sắt 9mm

  • Đường kính :  9 mm
  • Tải trọng nén :  660 kg
  • Độ thấm nhiệt luyện : 0.06 mm