Bi sắt carbon cao

Các viên bi thuộc loại Bi sắt carbon cao có sự cải tiến được làm cứng đến HRC60 phút và sẽ chịu tải cao hơn và cung cấp tuổi thọ lâu hơn so với các viên bi được làm cứng khác.