Bi sắt carbon thấp

Bi sắt carbon thấp với bề mặt casehardened và lõi độ cứng thấp. Đặc tính tốt của độ cứng bề mặt, khả năng chống ăn mòn , từ tính thấp.