Bi nhôm

Bi nhôm dùng thay thế và sữa chữa trục chính,trục vít và thanh trượt, dùng làm bạc đạn vòng bi có trọng lượng nhẹ hơn bi sắt