Bi sắt 6.35mm

  • Đường kính :  6.35mm
  • Tải trọng nén : 1520 kg
  • Độ thấm nhiệt luyện : 1.10 mm